• RSS
  • Facebook
  • Twitter
01
Kwiecień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

O funkcjach przemysłu wolno mówić godzinami. Należałoby wymienić przynajmniej bazowe funkcje przemysłu. Do kluczowych jego funkcji przystaje: produkcyjność, funkcja cywilna, funkcja przestrzenna, misja ekonomiczna. Funkcja wytwórcza polega na wydobywaniu oraz przetwarzaniu zapasów. Jest to zarazem fundamentalna funkcja przemysłu. Funkcja społeczna polega na poprawianiu warunków życia, tworzeniu innowacyjnych miejsc pracy, rozkwitu technologii, produkcji, techniki. Sprawdź termin Hydrant. W funkcji przestrzennej chodzi w głównej mierze o rozwój miast, o rozkwit procesów związanych z urbanizacją, o rozkwit środowiska. Minioną funkcją jest funkcja ekonomiczna. Bazuje ona na produkowaniu różnorodnego typu dóbr, wydobywaniu zasobów przyrody, wytwarzaniu energii bądź Kształtki żeliwne. Wszelkie te funkcje są jednakowo ważne. Wpływają one na rozwój produkcji, na rozwój gospodarki. O niektórych z tych funkcji wolno opowiadać godzinami, inne są dokładnie sprecyzowane i niezbyt skomplikowane, niezbyt złożone jak Odlewy żeliwne. Warto o takich funkcjach przemysłu poczytać, należałoby się z nimi zaznajomić.
źródło: http://gisblog.pl/, http://coodi.com.pl, www.ekspertwznakowaniu.pl, www.startcom.pl

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.